پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML


وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی 

 

رديف

نام شهرک/ناحیه
صنعتی

آدرس شهرکها و نواحی

وضعیت شهرکها و نواحی

امکانات زیربنایی

واحدهای به بهره برداری رسیده

واحدهای دارای پروانه بهره برداری

آب

برق

گاز

تلفن

تصفیه خانه

1

ارومیه 1

7 كيلومتري جاده شهيد كلانتري

در حال واگذاری

1

1

1

1

بهره برداری رسیده

94

94

2

ارومیه 2

8 كيلومتري جاده شهيد كلانتري

در حال واگذاری

1

1

1

1

بهره برداری رسیده

172

168

3

ارومیه3

35 كيلومتري جاد سلماس

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

25

23

4

اشنویه

5 كيلومتري جاده اشنويه به اروميه

در حال واگذاری

1

1

1

11

11

5

ایواوغلی

3 كيلومتري جاده ایواوغلی به مرند

در حال واگذاری

1

1

0

6

باروق

3 كيلومتري شهر باروق به میاندواب

مصوب

0

7

بوکان

4 كيلومتري بوكان به مياندواب

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

68

62

8

پلدشت

جاده پلدشت – مرگن روبه روی روستای بهلول آباد

مصوب

0

9

پیرانشهر

4 كيلومتري پيرانشهر به نقده

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال طراحی

51

39

10

تازه شهر

8 كيلومتري جاده تازه شهر به دیزلی

مصوب

0

11

تکاب

كيلومتر2 تكاب به شاهين دژ

در حال واگذاری

1

1

1

1

17

13

12

چالدران

6كيلومتري چالدران به آب گرم

در حال واگذاری

1

1

0

13

چهاربرج

2 كيلومتري جاده چهاربرج به فسندوز

مصوب

0

14

خلیفان

1 كيلومتري جاده خلیفان

مصوب

0

15

خلیفه لو

جاده ارومیه – مهاباد (ضلع جنوبی جاده -ضلع شمال شرقی

مصوب

0

16

خوی

13 كيلومتري جاده خوي به سلماس

در حال واگذاری

1

1

1

1

بهره برداری رسیده

112

101

17

راهدانه

5 كيلومتري نقده به محمد يار

در حال واگذاری

1

1

1

1

2

2

18

سردشت

2 كيلومتري جاده میر آباد به سردشت

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال طراحی

36

33

19

سلماس

8 كيلومتري جاده تازه شهر به دیزلی

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

49

49

20

شاهین دژ

4كيلومتري شاهين د‍ژ به مياندواب

در حال واگذاری

1

1

1

1

28

28

21

شوط

جاده ماکو –خوی سه راهی گورالدرن

مصوب

1

0

22

فناوری و صنایع غذایی

1 كيلومتري جاده جانوسلو

در حال واگذاری

1

1

1

1

0

23

قره ضیاالدین

5 كيلومتري جاده قره ضیاالدین به ماکو

در حال واگذاری

1

1

1

10

10

24

قوشچی

کیلومتر 54 جاده ارومیه -قوشچی

مصوب

0

25

کانی ایواوغلی

3 كيلومتري جاده ایواوغلی به مرند

مصوب

0

26

کشاورز

پلاک شماره 84 اصلی بخش 8 مراغه مرسوم به کشاورز

مصوب

0

27

کریم آباد

30 كيلومتري جاده سلماس

در حال واگذاری

1

1

1

1

15

13

28

ماکو

6كيلومتري ماكو به بازرگان

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

35

35

29

ماکو2

کمربندی ماکو–بازرگان جاده سدشهید قنبری

مصوب

0

30

مهاباد

18كيلومتري مهاباد به مياندواب

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

68

62

31

میاندوآب

8 كيلومتري مياندواب به شاهين دژ

در حال واگذاری

1

1

1

1

در حال ساخت

94

70

32

میرآباد

2 كيلومتري جاده میر آباد به سردشت

مصوب

33

نالوس

کیلومتر 5 جاده نقده- محمدیار

مصوب

34

نقده

5 كيلومتري نقده به محمد يار

در حال واگذاری

1

1

1

1

35

31

جمع استان

21

22

17

19

922

844

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان