پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

كد شهرك/ناحيه

نام شهرک/ناحيه

نوع شهرك

درحال واگذاري

كمتر توسعه يافته

زمين دارد

نام مدير شهرک/ناحيه

آدرس

نام شهرک/ناحيه

26

ناحيه صنعتي ميرآباد

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

آذریفر ، پیمان

كيلومتر 2 جاده مير آباد

ناحيه صنعتي ميرآباد

27

ناحيه صنعتي باروق

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

مهاجري، سعيد

كيلومتر 3 شهر باروق جنب باروق - سرخم

ناحيه صنعتي باروق

29

ناحيه صنعتي چهاربرج

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

مهاجري، سعيد

كيلومتر 8 جاده چهاربرج - فسندوز

ناحيه صنعتي چهاربرج

32

ناحيه صنعتي خليفان

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

قادر، كوروش

كيلومتر 1 جنوب غربي خليفان - 480متري روستاي ايل تيمور

ناحيه صنعتي خليفان

33

ناحيه صنعتي قوشچي

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

شجاعي راد، عطا

كيلومتر 54 جاده اروميه - قوشچي

ناحيه صنعتي قوشچي

35

ناحيه صنعتي كشاورز

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خير

عباسي، فرزين

پلاك شماره 84 اصلي بخش مراغه موسوم به كشاورز

ناحيه صنعتي كشاورز

01

شهرک صنعتي اروميه يک

شهرك

بلي

خير

بلي

پیشقدم - فرهاد

كيلومتر 7 جاده اروميه -بزرگراه شهيد كلانتري

شهرک صنعتي اروميه يک

02

شهرک صنعتي اروميه دو

شهرك

بلي

خير

بلي

پیشقدم - فرهاد

كيلومتر 6 جاده اروميه -ريحان آباد

شهرک صنعتي اروميه دو

03

شهرک صنعتي اروميه سه

شهرك

بلي

بلي

بلي

شجاعي راد، عطا

كيلومتر 35 جاده اروميه -سلماس

شهرک صنعتي اروميه سه

04

شهرک صنعتي اشنويه

شهرك

بلي

بلي

بلي

آذري فر، پيمان

كيلومتر 5 جاده اشنويه - اروميه

شهرک صنعتي اشنويه

05

شهرک صنعتي بوکان

شهرك

بلي

بلي

بلي

نوربخش، دارا

كيلومتر 6 جاده بوكان - مياندوآب

شهرک صنعتي بوکان

06

شهرک صنعتي پيرانشهر

شهرك

بلي

بلي

بلي

آذریفر ، پیمان

كيلومتر 4 جاده پيرانشهر - نقده

شهرک صنعتي پيرانشهر

07

شهرک صنعتي تکاب

شهرك

بلي

بلي

بلي

توفيقي ، فرزاد

كيلومتر 2 جاده تكاب - شاهين دژ

شهرک صنعتي تکاب

08

شهرک صنعتي چالدران

شهرك

بلي

بلي

بلي

جعفري اقدم، سيروس

كيلومتر 6 جاده چالدران - آبگرم

شهرک صنعتي چالدران

09

شهرک صنعتي خوي

شهرك

بلي

بلي

بلي

حسنلو، عادل

كيلومتر 15 جاده خوي - سلماس

شهرک صنعتي خوي

10

شهرک صنعتي سردشت

شهرك

بلي

بلي

بلي

آذریفر ، پیمان

كيلومتر 13 جاده سردشت- مهاباد

شهرک صنعتي سردشت

11

شهرک صنعتي سلماس

شهرك

بلي

خير

بلي

خورسندي، علي اكبر

كيلومتر 7 جاده سلماس - طسوج

شهرک صنعتي سلماس

12

شهرک صنعتي شاهيندژ

شهرك

بلي

بلي

بلي

عباسي، فرزين

شاهيندژ-كيلومتر 4 جاده شاهين دژ - مياندوآب

شهرک صنعتي شاهيندژ

13

شهرك فن آوري الکترونيک و صنايع غذايي اروميه

شهرك

بلي

بلي

بلي

گشاده دل ، حسین

كيلومتر 1 جاده اروميه - جانويسلو

شهرك فن آوري الکترونيک و صنايع غذايي اروميه

14

شهرک صنعتي ماکو

شهرك

بلي

بلي

جعفري اقدم، سيروس

كيلومتر 6 جاده ماكو - بازرگان

شهرک صنعتي ماکو

15

شهرک صنعتي مهاباد

شهرك

بلي

بلي

بلي

قادر، كوروش

كيلومتر 18 جاده مهاباد- مياندوآب

شهرک صنعتي مهاباد

16

شهرک صنعتي مياندوآب

شهرك

بلي

بلي

بلي

مهاجري، سعيد

كيلومتر 8 جاده مياندوآب - شاهين دژ

شهرک صنعتي مياندوآب

17

شهرک صنعتي نقده

شهرك

بلي

بلي

بلي

آذري فر، پيمان

كيلومتر 5 جاده نقده - محمد يار

شهرک صنعتي نقده

20

ناحيه صنعتي كريم آباد

ناحيه انتقالي

بلي

بلي

شجاعي راد، عطا

اروميه كيلومتر 30 جاده اروميه سلماس

ناحيه صنعتي كريم آباد

21

ناحيه صنعتي قره ضياء الدين

ناحيه انتقالي

خير

بلي

بلي

احمدی ، امیر

شهرستان قره ضياءالدين كيلومتر3جاده ترانزيتي ماكو

ناحيه صنعتي قره ضياء الدين

22

ناحيه صنعتي راهدانه

ناحيه انتقالي

بلي

بلي

بلي

آذري فر، پيمان

كيلومتر 8 نقده محمديار

ناحيه صنعتي راهدانه

23

شهرک صنعتي ماكو 2

شهرك

خير

خير

بلي

جعفري اقدم، سيروس

كمربندي ماكو بازرگان جاده سد شهيد قنبري

شهرک صنعتي ماكو 2

24

شهرک صنعتي شوط

شهرك

بلي

بلي

بلي

امراه زاده ، امین

جاده ماكو - خوي سه راهي گورد الدرن

شهرک صنعتي شوط

25

شهرک صنعتي پلدشت

شهرك

خير

بلي

بلي

امراه زاده، امين

جاده پلدشت - مرگن روبروي روستاي بهلول آباد

شهرک صنعتي پلدشت

28

ناحيه صنعتي ايواوغلي

ناحيه ايجادي

بلي

بلي

حسنلو، عادل

كيلومتر 3 جاده ايواوغلي - مرند

ناحيه صنعتي ايواوغلي

30

ناحيه صنعتي تازه شهر

ناحيه ايجادي

خير

بلي

خورسندي، علي اكبر

كيلومتر 8 جاده تازه شهر - روستاي ديزلي

ناحيه صنعتي تازه شهر

31

ناحيه صنعتي خليفه لو

ناحيه ايجادي

خير

بلي

بلي

آذري فر، پيمان

جاده اروميه مهاباد ضلع جنوبي جاده - ضلع شمال شرقي روستاي خليفه لو

ناحيه صنعتي خليفه لو

34

ناحيه صنعتي نالوس

ناحيه ايجادي

خير

بلي

بلي

آذري فر، پيمان

برجاده اشنويه پيرانشهر و 3 كيلومتري جنوب شرقي نالوس

ناحيه صنعتي نالوس

36

شهرك صنعتي كاني خوي

شهرك

خير

خير

بلي

حسنلو، عادل

6.5 كيلومتر جنوب شهر ايواوغلي

شهرك صنعتي كاني خوي

37

منطقه ويژه اقتصادي سلماس

شهرك

خير

خير

بلي

خورسندي، علي اكبر

حمزه کندي

منطقه ويژه اقتصادي سلماس

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان