پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

دانلود قوانین
مالیات و عوارض :

ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای مالی دولت
قانون تجمیع عوارض
قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
فهرست شهرکهای صنعتی واقع در محدوده شهرستانها و بخشهای کمتر توسعه یافته
تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد
تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات شکر سفید

ماده 4 قانون تجمیع عوارض

آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی

تصویب نامه واحد های مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واقع در شهرکها و نواحی صنعتیگمرکی :
ماده ۲ قانون تجمیع عوارض
ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرک
قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371
نوسازی و بازسازی صنایع :

ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد ارتقاء سطح کیفی و بهره وری
آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد قیمت روز حاملهای انرژی
آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد تغییر کاربری اراضی صنایع انتقالی
آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد حفاظت از محیط زیست
آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون نوسازی صنایع در مورد اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی
آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی

مالی و بانکی:

 


سرمایه گذاری خارجی :

نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون موافقتنامه ترجیحی با پاکستان
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری تاجیکستان
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری بلغارستان
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری اندونزی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد با دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری خارجی در بورس
تصویب نامه راجع به تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
تصویب نامه درخصوص مسئولیت برگزراری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه
آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

سایر قوانین :

آئین نامه اجرائی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی
نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی
قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری از صنایع کوچک
قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

آرشیو دانلود قوانین

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان