پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

 سند راهبردی

موضوع تدوين سند راهبردي شركت در تاريخ 20/11/86 با انعقاد قرارداد به دانشگاه اروميه (آقاي دكتر حيدري ) واگذار گرديد.با هدايت مديريت ارشد شركت ، اخذ راهنمائيهاي همكاران سازمان ، همكاري كليه پرسنل در كليه سطوح و تخصص و جديت مشاور نهايتا در اواخر سال 1387 مراحل نهایی آن به پایان و به سازمان متبوع ارسال گرديد.در حال حاضر مرحله نظارت بر اجرای آن آغاز گردیده است .

با استفاده از ماتريس SWOT مشاور طرح استراتژي‌ SO (استراتژي‌‌هايي كه در اين حوزه مطرح است استراتژي‌‌هاي متمركز را شامل بوده و با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌هاي ايجاد شده براي شركت شهر‌ك‌هاي صنعتي قابليت اجرا پيدا مي‌كنند. اين استراتژي‌ها شامل رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول مي‌باشند.) را پيشنهاد نموده است. در ادامه با استفاده از ماتريس ارزيابي موفقيت و اقدام استراتژيك (SPACE) شركت در خانه تهاجمي قرار دارد اين بدان معني است كه شركت شهر‌ك‌هاي صنعتي مي‌تواند با استفاده از توانايي‌ها يا نقاط قوت داخلي اقدامات زير را به عمل آورد. 1) بهره‌برداري از فرصت‌هاي خارجي، 2) برطرف كردن نقاط ضعف داخلي، 3) پرهيز از تهديدات خارجي. بنابراين مي‌توان اقدامات زير را به عمل آورد: رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، يكپارچگي عمودي به بالا، يكپارچگي افقي و تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تنوع افقي يا استراتژي تركيبي كه بستگي به شرايطي دارد كه شركت شهر‌ك‌هاي صنعتي دارد.

در این سند مشخص شده است که شرکت بستر ساز،حمایت کننده وهماهنگ کننده و ناظر در چارچوب زیر ساخت های (نرم افزاری و سخت افزاری) امن ومطمئن ودر جهت تحقق اهداف جامعه صنعتی دانش محور است .که برای دستیابی به چنین اهدافی در برنامه 5ساله شرکت تعاملات منطقه ای و توسعه مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطلاعات و بهره گیری از دانش روز دردستور کار قرار گرفته است .با توجه به این که ارزشمندترین سرمایه یک سازمان . نیروی انسانی ان میباشد . خوشبختانه از این نظر این شرکت در جایگاه مناسبی قرار دارد و با در نظر گرفتن شرایط دنیای رقابتی بر آنیم تا بهره گیری ار آخرین شیوه های نوین در توسعه و رونق بخشیدن به شهرک های صنعتی و فعالیت های حمایتی را به توانایی های شرکت به شایسته ترین وجه بیفزاییم .پر واضح است که جز در سایه توجهات حضرت حق و تلاش جمعی مجموعه شرکت چنین راه پر مسئولیتی ممکن ومیسر نمی گردد.امیدوارم با اتکال به خداوند رحمان و تلاش و همیاری و همکاری روزافزون نیروهای فعال وخلاق شرکت در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان متبوع گام برداریم.

البته موضوعاتي كه در اين سند و احتمالا ساير اسناد بايستي لحاظ گردد موضوع :

1. ابلاغ سياستهاي برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور توسط مقام معظم رهبري

2. برنامه طرح تحول اقتصادي كشور

3. طرح آمايش سرزمين

4. ناهمساني سالهاي اين سند با سالهاي برنامه پنجم توسعه

5. تحولات اقتصادي و ركود اقتصاد جهاني

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان