پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی ارومیه1

 

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :91/05/28

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/07/29

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 92/03/07

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/08/16

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/08/16

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :93/09/01

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

کاظم مرتاض

آذر باطری

رییس هیات مدیره

2

ابراهیم وهاب زاده

کاغذ بهنقش

نایب رییس هیات مدیره

3

فريدون بذر افكن

-

مدير عامل

4

امیر محمد جلیلی پور

چی چست گلوکز

عضو هیات مدیره

5

اسد آسا

زرین گام

عضو هیات مدیره

6

مهرداد خلوصی

دریا پلاستیک ارومیه

عضو هیات مدیره

7

علی باقری

تابلوی شبکه برق

بازرس قانونی

8

وحید فتوره ای

ساحل اتحاد

علی البدل هیات مدیره

9

عل اصغر موسی زاده

شرکت تجهیز غرب

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی ارومیه2

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :91/06/01

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/05/16

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :91/06/23

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/07/24

تاریخ تشکیل هیات مدیره : 91/07/24

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/02/30

تاریخ تحویل شرکت خدماتی : 92/05/01

شماره ثبت شركت : 14215

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

حميد پاشايي

پاك انديشان شهر آذر

رئيس هيات مديره

2

امير حصار بهرام خان

اورمان صنعت

نائب رئيس هيات مديره

3

سيد فرهاد گلزان

افزار كارا

عضو اصلي هيات مديره

4

خداوردي عباس نژاد

گلنوش باختر

عضو اصلي هيات مديره

5

يحيي احمد زاده

سالار قند حاج داداش

عضو اصلي هيات مديره

6

فرشيد صادقي

آذران محور آذربايجان

مدير عامل

7

محمد ارجمندي اكرم

فرم كارتن

بازرس اصلي

8

جعفر مرتاض

آذر باطري

عضو علي البدل هيات مديره

9

طاهر غلامعلي زاده

معين شمش

بازرس علي البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی پیرانشهر

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :91/05/27

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/06/09

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :91/08/18

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/09/27

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/09/30

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :93/02/02

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :93/02/14

شماره ثبت شركت : 661

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

مدیر بایزیدی

شیر پاستوریزه پیران لبن

رییس هیات مدیره

2

اسماعیل داراب

تیرچه بلوک آرام

نایب رییس هیات مدیره

3

سلیم امینی

واحد پلاستیک سازی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

خضر خضر نژاد

روغن کشی

عضو هیات مدیره

5

مسعود امیر عشایری

واحد تیرچه بلوک همشهری

عضو هیات مدیره

6

بایزید علیزادهجوان

شرکت جوان پلاست پیرانشهر

بازرس قانونی

7

محسن سید محمدی

طراحان نوروز افروز

علی البدل هیات مدیره

8

انور ارجمند

آکام درب

علی البدل هیات مدیره

9

اسماعیل دژاکام

تیرچه بلوک

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی تکاب

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 92/03/12

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی :91/12/08

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :92/10/03

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :-

تاریخ تشکیل هیات مدیره : 92/10/03

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/12/08

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :92/12/17

شماره ثبت شركت :416

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

محمود بابازاده

حلب بهداشتی افشار تکاب

رییس هیات مدیره

2

مهدی ملکی

بازیافت پلاستیک

نایب رییس هیات مدیره

3

ایرج احسانی

واحد قالیشویی افشار

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

وحید احسانی

یدی بلاغ افشار

عضو اصلي هیات مدیره

5

مجید ایمانی

یونولیت فوم ایمانی

عضو اصلي هیات مدیره

6

ذکریا صادقیان

بلورین سنگ تکاب

علی البدل هیات مدیره

7

محمد علی امیدی

واحد پخش مواد غذایی

بازرس اصلي

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی خوی

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :92/03/01

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی :91/11/14

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 92/05/30

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :92/08/08

تاریخ تشکیل هیات مدیره : 92/08/08

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی : 92/11/03

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :93/07/23

شماره ثبت شركت :3455

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

حسين عليليو

شهر بام عايق

رییس هیات مدیره

2

محمد رضا علرف نيا

مبل ترك

نایب رییس هیات مدیره

3

نادر قاسم نژاد

پويا كارتن خوي

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

مقصود قوچ خاني

زرين عسل خوي

عضو هیات مدیره

5

حسين شفيعي

جام شبنم آذربايجان

عضو هیات مدیره

6

میر سعید وهاب زاده

قالیشویی ماهان

بازرس قانونی

7

بهرام حسيني

مبل هدف

علی البدل هیات مدیره

8

علي عليپور

تعاوني 348 قند زاگرس

علی البدل هیات مدیره

9

غلامرضا حسینی

مبل باریش

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی سردشت

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 91/05/25

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/05/25

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 91/07/06

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/08/07

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/08/10

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/01/24

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :

شماره ثبت شركت :583

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

آزاد علیپور

شاهین سردشت

عضو اصلي هيات مديره

2

علی خضری

پیچ و واشر پیوند

رییس هیات مدیره

3

احمد نقشبندی

بسته بندی روغن موتور

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

فاروق محمد سوره

تولید فیلتر روغن خودرو

نائب رئيس هيات مديره

5

صلاح الدین محمود زاده

تیرچه و بلوک

عضو اصلي هیات مدیره

6

خالد حسن نژاد

جعبه کارتن

بازرس اصلي

7

محمد رسولی

روغن موتور سردشت

علی البدل هیات مدیره

8

عبداله حسن زاده

پلاستیک سازی آریا

علی البدل هیات مدیره

9

خالد یزدان بخش

تولید شمش آهن

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلماس

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :91/06/01

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/08/08

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 91/07/08

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/08/24

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/08/27

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/11/30

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :93/06/03

شماره ثبت شركت :1109

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

میر قادر سید حبشی

نئوپان سلماس

رییس هیات مدیره

2

کاظم رضایی

آتار درب

نایب رییس هیات مدیره

3

پرویز رضایی کنگرلویی

ظروف شیشه ای رضایی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

غلامرضا خدادوست

افرا درب

عضو اصلي هیات مدیره

5

عوض سهرابی

تعاونی 20 آردسازی

عضو اصلي هیات مدیره

6

علیرضا اسلامجو

سردخانه سفید

بازرس اصلي

7

مقصود ايمانزاده

حمل و نقل تندر ترابر

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی شاهیندژ

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی :91/06/03

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی :91/10/26

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 91/10/02

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :91/11/11

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/11/14

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/08/27

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :92/09/03

شماره ثبت شركت : 618

ردیف

نام

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

احمد حيدري

قند سللر

رییس هیات مدیره

2

حسين آذري فام

سردخانه نگين سرد

نائب رئيس هيات مديره

3

كاظم فيضي افشار

مبل

مدير عامل و عضو هيات مديره

4

سيد برديا سيدي

شركت نگار فاخته

عضو اصلي هيات مديره

5

مهدي علي محمدي

صنايع غذايي آيناز

عضو اصلي هيات مديره

6

علي ابراهيمي

اسكان بتن

عضو علي البدل هيات مديره

7

احمد لطف اله زاده

باسكول

عضو علي البدل هيات مديره

8

بيژن كشانچي

نگين شهد ماهان

بازرس اصلي

9

فيروز اصلاني

معاينه فني

بازرس علي البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی کریم آباد

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 92/02/25

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/12/22

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 92/04/05

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :92/05/02

تاریخ تشکیل هیات مدیره :92/05/09

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :

ردیف

نام نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

جعفر ناجی ثانی

دنیای ترنم ساز آذربایجان

رییس هیات مدیره

2

حمیده پیری

آرتان پلیمر آذرتاش

نایب رییس هیات مدیره

3

منوچهر کوکلانی فر

پربار باغستان

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

اسماعیل ارشادی

پولاد ریزان آذربایجان

عضو هیات مدیره

5

شاهرخ اعظمی خان

پرتو صنعت یاسمین

عضو هیات مدیره

6

مجتبی کیانفر

آذرطب مهدی

بازرس قانونی

7

نادر پور محمود

 

علی البدل هیات مدیره

8

عباس ملانژاد

 

علی البدل هیات مدیره

9

هوشنک افشانکار

 

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماکو

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 91/05/31

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/09/11

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :91/08/14

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 91/09/20

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/09/28

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/02/08

تاریخ تحویل شرکت خدماتی :92/07/10

شماره ثبت شركت :1053

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

حاج علی صفرزاده

بتا دندان ماکو

رییس هیات مدیره

2

ابوالفتح جلالی

لاوین تجارت ارس

نایب رییس هیات مدیره

3

ابراهیم مهدی زاده

کشت و صنعت طلوع آذربایجان

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

یوسف آهنو خوش

آبشار هنر ماکو

عضو هیات مدیره

5

منصور بیگلری

تولید قطعات بتنی

عضو هیات مدیره

6

اسماعیل مهرآلي

تولید لحاف رو تختی

بازرس قانونی

7

بابک علی نژاد

دومان صنعت غرب

علی البدل هیات مدیره

8

محمد آرماینده

تیرچه فلزی

علی البدل هیات مدیره

9

اسداله صادقی

آهن جهان

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی مهاباد

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 91/06/04

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/07/24

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :91/08/17

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :-

تاریخ تشکیل هیات مدیره : 91/08/20

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی : 93/04/10

تاریخ تحویل شرکت خدماتی : 93/04/21

شماره ثبت شركت :2109

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

فرشاد ولی زاده

دیرینه

رییس هیات مدیره

2

رحمان پیربابی

باغداران

نایب رییس هیات مدیره

3

یوسف خمایزی

آریانا فوم

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

سید فتاح فتاحی

الماس باریت

عضو هیات مدیره

5

صادق قرنی زاده

غرب صنعت

عضو هیات مدیره

6

رامین صفایی

ژرف یاب

بازرس قانونی

7

کامران جاوید فر

قالیشویی دریا

علی البدل هیات مدیره

8

رضا خلیفانی

بهین کالا

علی البدل هیات مدیره

9

سلیمان جور پور

بتن افتخار مهاباد

بازرس علی البدل

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی میاندوآب

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 92/10/20

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/09/06

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :92/11/04

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم : 92/12/18

تاریخ تشکیل هیات مدیره :92/12/18

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :93/02/15

تاریخ تحویل شرکت خدماتی : 93/05/28

شماره ثبت شركت : 3266

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

ابراهيم عبدالهي

زرين نقش آذربايجان

رییس هیات مدیره

2

حسن انوري

زرين نوش

نایب رییس هیات مدیره

3

كيوان قديمي

-

مدیر عامل

4

علي آشام

تعاوني 74 pvc

عضو هیات مدیره

5

فتاح خيري

ماشين سازي فتاح

عضو هیات مدیره

6

نادر محمد پور

داش قوم غرب

عضو هيات مديره

7

فخرالدين هنرمند

آبگرمكن خورشيدي

بازرس قانونی

8

مهدي اسماعيلي

تعاوني 65 زرينه

علی البدل هیات مدیره

9

سيروس نجفيان

صنايع غذايي اللر

علی البدل هیات مدیره


اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتی نقده

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 91/05/11

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی :91/08/15

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول :91/07/15

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :91/09/01

تاریخ تشکیل هیات مدیره :91/09/06

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی : 92/11/06

تاریخ تحویل شرکت خدماتی : 92/12/13

شماره ثبت شركت :1505

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

حاج علی وحدانی

سردخانه سالار

رییس هیات مدیره

2

یونس معین زاده

اکسیژن نقده – ادوات کشاورزی

نایب رییس هیات مدیره

3

اباذر هاشمی

آذر سرام

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

سیامک محمد زاده

لوله پروفیل نقده

بازرس علي البدل

5

اصغر دادبخش

شاداب سیب سلدوز

عضو اصلي هیات مدیره

6

محمد تقی سجودی

سردخانه قزل آلما سلدوز

بازرس اصلي

7

رضا پور قلی

سلدوز دانه

علی البدل هیات مدیره

8

بهروز قوچايي

تعاونی 118 نقده

علی البدل هیات مدیره

اعضاء شرکت خدماتی شهرک صنعتیچايپاره

تاریخ تاسیس هیات موسس شرکت خدماتی : 92/03/12

تاریخ تایید نام شرکت خدماتی : 91/09/06

تاریخ تشکیل مجمع عمومی اول : 92/08/01

تاریخ تشکیل مجمع عمومی دوم :-

تاریخ تشکیل هیات مدیره :92/08/04

تاریخ تاسیس شرکت خدماتی :92/12/07

تاریخ تحویل شرکت خدماتی : 92/12/14

شماره ثبت شركت :282

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت در هیات مدیره

1

رضا عبدالهی

نیرو گستر تابان

رییس هیات مدیره

2

قربانعلی سلیمانی

-

نایب رییس هیات مدیره

3

حمید حاجی زاده

-

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

4

یوسفعلی شیخ زاده

-

عضو هیات مدیره

5

میر عادل حسینی

آراز دن چایپاره

عضو هیات مدیره

6

میر اسماعیل حسین پور

صفا فوم

بازرس قانونی

7

اسماعیل حسین زاده

شیرین شهد آرمین

علی البدل هیات مدیره

8

حاج علی ولیپور

قند موعود

علی البدل هیات مدیره

9

یعقوب اسماعیلی

-

بازرس علی البدل

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان