پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

معرفی شرکت

خلاصه تاريخچه شركت :    

به منظور ايجاد تسهيلات براي صاحبان صنايع و هماهنگي نمودن فعاليتها براي ارائه هر چه بيشتر امکانات زيربنائي ، وزارت صنايع لايحه تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران را تهيه و پس از تصويب در هيأت محترم وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و در مورخ 7/12/62 پس از اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تائيد شواري نگهبان در مورخ 18/12/62 جهت اجراء به وزارت صنايع ابلاغ گرديد.

پس از طي مراحل اوليه، اساسنامه شرکت شهرکهاي صنعتي ايران تهيه در جلسه مورخ 23/3/63به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد. ‌اولين جلسه هيأت مديره شرکت شهرکهاي صنعتي ايران در مورخ 7/5/63 تشکيل گرديد با توجه به پيش بيني شرکت شهرکهاي صنعتي در مناطق مختلف کشور شرکت بعد از تدوين اساسنامه براي شرکتهاي فرعي و پس از تنظيم آن در جلسه مورخ 18/10/63 مجمع عمومي شرکت مطرح و به تصويب رسيد. بدنبال تصويب قانون تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ، همگام با ايجاد شرکت شهرکهاي صنعتي در مناطق مختلف کشور ، بدوا شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي و غربي بصورت متمركز وتحت مديريتي واحد به مركزيت تبريز اداره ميگرديد سرانجام شرکت شهرکهاي صنعتي استان آذربايجانغربي در سال 1369 به ثبت رسيده و تاسيس گرديد.اين شرکت با ملحوظ نمودن و رعايت سياستهاي عمومي دولت در رابطه با توسعه صنايع در سطح کشور مبادرت به انجام عمليات و خدمات لازم در کليه زمينه ها براي گسترش و تامين تاسيسات زيربنائي ضروري جهت متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي نموده است.

شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجانغربي با حمايت مسئولين محترم جمهوري اسلامي ايران درسال 1369 تاسيس گرديده و عليرغم مشکلات خاص منطقه و با قبول مسئوليت خطير آماده سازي اراضي و مهيا نمودن امکانات زيربنائي از قبيل آب- برق- راه دسترسي- تلفن و ساير امکانات زيربنائي به منظور فراهم سازي بستر مناسب جهت استقرار صنايع در اقصي نقاط استان که به اين شرکت محول گرديده است تاکنون توانسته است نسبت به ايجاد 25 شهرک صنعتي و يک شهرک فن آوري الکترونيک و صنايع غذايي ،احداث مجتمع کارگاهي جديد درپنج شهرک صنعتي ( اروميه2 ، خوي ، مياندوآب ، سلماس و مهاباد ) و ايجاد 8 تصفيه خانه ( در حال اجرا در شهركهاي صنعتي اروميه 1، 3 و سلماس و بوکان و مهاباد و ماکو و خوي و مياندوآب) مطالعه ايجاد2 تصفيه خانه فاضلاب ( در شهركهاي صنعتي ، سردشت وپیرانشهر ) و به بهره برداری رساندن تصفیه خانه شهرک صنعتی ارومیه 2 اقدام نمايد.با توجه به اخذ مجوز توسعه 5 شهرك و 3 شهرك جديدالاحداث ( ماكو2 ، شوط و پلدشت ) اقدامات لازم درخصوص خريد زمين از منابع طبيعي و اشخاص در حال انجام مي باشد .همچنين مطالعات امكان سنجي و مكانيابي 1 شهرك ( كاني غير فلزي خوي ) در حال اجرا مي باشد.با توجه به انتقال سه ناحيه صنعتي روستايي از سازمان جهادكشاورزي استان به شركت فعاليتهاي عمراني در اين سه ناحيه نيز در حال اجرا مي باشد در اين راستا مصوبه ایجاد 10 ناحیه صنعتی روستایی از هیات مدیره محترم سازمان در سال 88 اخذ گردیده است.

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان