پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML


شرط موافقت با درخواست تغيير نام وجود حداقل احداث سالن تولید می باشد .

مراجعه طرفهای انتقال دهنده و انتقال گیرنده به شرکت شهرکهای صنعتی و ارائه مدارک لازم از سوی هر دو طرف به شرح ذیل:

الف)انتقال دهنده: در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارئه آخرین تغییرات شرکت و دارندگان حق امضا مجاز

ارائه دفترچه قراداد حق انتفاع متقاضی جهت بررسی

ب9انتقال گیرنده:ارائه جواز تاسیس معتبر مراجع ذیصلاح

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی (شخص حقیقی) اساسنامه شرکت ،آگهی روزنامه ،آگهی تغییرات و کپی شناسنامه                  وکارت ملی اعضا هیات مدیره

در صورتیکه واحد در رهن بانک بوده اخذ موافقت بانک عامل

تکمیل فرم استعلام داخلی ونهایتا صدور بلامانع بودن نقل وانتقال از سوی مدیرعامل

تنظیم صلح حقوقی در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و ارائه آن به همراه استعلام اخذ شده از امور مالیاتی به شرکت شرکت شهرکهای صنعتی

مراجعه طرفین انتقا ل دهنده و انتقال گیرنده به محل شرکت جهت امضا نقل وانتقا نهایی در دفترچه قرارداد و ثبت در دبیرخانه

2.ارائه درخواست به دفترشهركي كه زمين درآن واقع است.با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
3. اخذ نامه معرفي شهرك به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران
4.مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و انجام تشريفات تغيير نام جواز
5. اعلام تغيير نام جواز از طرف سازمان صنعت،معدن و تجارت به نمايندگي شركت شهركها مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
6. 
اعلام تغيير نام به شهرك توسط دفتر نمايندگي
7. 
تغيير نام قرارداد توسط شهرك براساس ضوابط كه اعلام مي دارد :((طرف قرارداد مي تواند كليه حقوق و تعهدات خود ناشي از اين قرارداد را با موافقت كتبي شركت مشروط به اينكه در زمين تخصيصي حداقل سالن توليد را به پايان رسانيده باشد بطوركامل و يكجا پس از تسويه حساب با شركت نسبت به ديون حال خود به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه داراي مجوز فعاليت باشدپس از احراز هويت با تنظيم صورتمجلس در شركت و اخذ امضاء از طرفين منتقل نمايد ودر اين صورت كليه حقوق و تعهدات طرف قبلي عينا به  شخص جديد منتقل مي شود)).

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان