پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

تهیه نقشه ها با توجه به ضوابط دفترچه ضمائم قرارداد

تحویل نقشه های اجرایی ساخت و ساز  به سازمان نظام مهندسی و دریافت تاییدیه نظام مهندسی با معرفی ناظرین مربوطه

ارائه 3 نسخه از نقشه های تایید شده به همراه CD نقشه ها به امور اجرایی شرکت

بررسی نقشه ها توسط امور اجرایی شرکت

صدور مجوز ساخت و ساز

مدارک مورد نیاز:

1.در خواست صدور مجوز احداث ساختمان (در دفترچه ضمائم قرارداد)

2.معرفی ناظر(امضاء فرم مخصوص در دفترچه ضمائم قرارداد)

3.نقشه های اجرایی تایید شده نظام مهندسی

4.تکمیل فرم زیست محیطی و فرم رعایت حرائم آتش نشانی

مدت زمان انجام فرآیند: 3روز


شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان