پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

مدارک مورد نیاز:

1-اشخاص حقیقی :اصل و کپی شناسنامه صاحبان جواز تاسیس به همراه جواز تاسیس

2-اشخاص حقوقی:جواز تاسیس به همراه اصل و کپی شناسنامه صاحبان جواز تاسیس

و مدارک شرکت شامل : اساسنامه,شرکت نامه,آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور

2.بررسی تقاضای متقاضی در خصوص زمین بر اساس متراژ مندرج در جواز تاسیس توسط امور برنامه ریزی

3.تعیین زمین مناسب از روی نقشه هر شهرک صنعتی مورد درخواست در زون بندی های مربوطه در امور برنامه ریزی

4.تعیین امکانات زیربنایی مورد درخواست متقاضی متناسب با مقدورات توسط امور برنامه ریزی

5.محاسبه حق بهره برداری و انتفاع از زمین و تاسیسات و اعمال تخفیفات لازم توسط امور برنامه ریزی بر اساس دستورالعمل حق بهره برداری از زمین و تاسیسات ابلاغی از سوی سازمان به استان ها و مصوبات هیات مدیره

6. اخذ برگ محاسبه حق بهره برداری زمین از امور برنامه ریزی توسط متقاضی 

 

7.تحویل برگ محاسبات مالی به کارشناس مالی و اخذ شماره حساب بانکی جهت واریز درصد نقدی هزینه ها

8.ارائه فیش واریزی مبالغ نقدی و تحویل چکها و سفته های از بابت سهم اقساطی متقاضی به کارشناس امور مالی

9.ارسال تصاویر مدارک متقاضی جهت تنظیم دفترچه قرارداد به امور برنامه ریزی توسط امور مالی و بررسی توسط کارشناس مالی

10.تنظیم دفترچه قرارداد توسط امور برنامه ریزی

11.امضای طرفین قرارداد (امضای متقاضی,امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره)

12.اخذ برگ محاسبه حق بهره برداری زمین از امور برنامه ریزی توسط متقاضی

13.اخذ برگ محاسبه حق بهره برداری زمین از امور برنامه ریزی توسط متقاضی

مدت زمان انجام فرآیند: سه روز

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان