پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

صندوق خبری حراست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

حراست رازدار امین و حافظ سلامت محیط است.

 

پیشنهادات، انتقادات، اخبار و شکایات

 

صندوق خبری حراست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

تلفن32776033- 32778264

فرم صندق حراست

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان