پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

صندوق خبری حراست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

حراست رازدار امین و حافظ سلامت محیط است.

 

پیشنهادات، انتقادات، اخبار و شکایات

 

صندوق خبری حراست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

تلفن32776033- 32778264

فرم صندق حراست

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی  مشاهده نتایج

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران عصر ایستا
دی ان ان