پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

ناحیه صنعتی کریم آباد


ناحیه صنعتی کریم آباد در دو فاز عملیاتی به مساحت 19 هکتار با عاملیت سازمان جهاد کشاورزی با رسالت توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و کشاورزی ایجاد و از سال 1386 مراحل تبدیل قرارداد واحدهای مستقر در این ناحیه از جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی آغاز گردید. این ناحیه صنعتی در 30 کیلومتری جاده اروميه-سلماس واقع شده است. شماره تماس: 04433734665موقعیت استقرار شهرک :

30 کیلومتری جاده ارومیه سلماس

تاریخ احداث :

مساحت شهرک :

19.34 هکتار

مساحت زمین صنعتی:

13.54 هکتار

مساحت زمین خدماتی :

357.48 متر مربع

تعداد کل قطعات طراحی شده :

121

تعداد کل قطعات زمین صنعتی :

116

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :

5

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :

9.8 هکتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده :

3.74 هکتار

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :

148.14 متر مربع

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :

209.34 متر مربع

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :

73

قطعات زمین صنعتی باقیمانده

43

قطعات زمین خدماتی واگذار شده :

3

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :

2

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :

17

تعداد قطعات واگذاری به فلزی :

18

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:

21

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی :

4

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :

0

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:

0

تعداد قطعات واگذاری به سایر:

13

مساحت زمین واگذاری به غذایی :

28678.65 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به فلزی :

23120.11 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :

27075.71 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی :

3816.04

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک :

0

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:

0

مساحت زمین واگذاری به سایر:

15224.54 متر مربع

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز :

33

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال :

15

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد :

5

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده :

0

تعداد کل اشتغال در شهرک :

206 نفر

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان