پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

ناحیه صنعتی قره ضیاالدین

ناحیه صنعتی قره ضیاءالدین به مساحت 10 هکتار با عاملیت سازمان جهاد کشاورزی با رسالت توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و کشاورزی ایجاد و از سال 1386 مراحل تبدیل قرارداد واحدهای مستقر در این ناحیه از جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی آغاز گردید این ناحیه در 5 کیلومتری جاده قره ضیاءالدین-ماکو واقع شده است.

شماره تماس: 4436720181


موقعیت استقرار شهرک :

شمال استان

تاریخ احداث :

سال 85 تحویل از جهاد

مساحت شهرک :

20 هکتار

مساحت زمین صنعتی:

8/9 هکتار

مساحت زمین خدماتی :

500 مترمربع

تعداد کل قطعات طراحی شده :

65 قطعه

تعداد کل قطعات زمین صنعتی :

65 قطعه

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :

1 قطعه

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :

9 هکتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده :

صفر

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :

500 مترمربع

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :

صفر

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :

65 قطعه

قطعات زمین صنعتی باقیمانده :

صفر

قطعات زمین خدماتی واگذار شده :

1 قطعه

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :

صفر

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :

25 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به فلزی :

2 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:

16 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی :

14 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :

4 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به سلولزی :

3 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به سایر ( خدماتی ) :

1 قطعه

مساحت زمین واگذاری به غذایی :

23463 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به فلزی :

3050 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :

17974 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی :

16221 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک :

3200 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به سلولزی :

4520 مترمربع

مساحت زمین واگذاری به سایر (خدماتی ) :

500 مترمربع

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز :

صفر

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال :

17 واحد

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد :

5 واحد

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده : --

تعداد کل اشتغال در شهرک (آبان 93 ):

155 نفر


شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان