پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

ناحیه صنعتی راهدانه

ناحیه صنعتی راهدانه در دو فاز عملیاتی به مساحت 20 هکتار با عاملیت سازمان جهاد کشاورزی با رسالت توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و کشاورزی ایجاد و از سال 1386 مراحل تبدیل قرارداد واحدهای مستقر در این ناحیه از جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی آغاز گردید این ناحیه در 5 کیلومتری جاده نقده-محمدیار واقع شده است. شماره تماس: 4435442619

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان