پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

شهرک صنعتی نقده

 شهرک صنعتی نقده به مساحت در سال 1375 و فاز توسعه آن در سال 1385 به تصویب رسیده و در 5 کیلومتری جاده نقده-محمدیار واقع شده است.

مساحت کل شهرک  33  هکتار می باشد. شماره تماس: 4435442619

 

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان