پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

شهرک صنعتی میاندوآب

 

 

موقعیت استقرار شهرک :

7 كيلومتري جاده شاهين دژ

تاریخ احداث :

1372

مساحت شهرک :

5/121 هكتار (5/12 معارض)

مساحت زمین صنعتی:

777621.55

مساحت زمین خدماتی :

41200.43

تعداد کل قطعات طراحی شده :311

تعداد کل قطعات زمین صنعتی :229

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :82

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :

589842.55 هكتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده : 18779 هكتار

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :

10213

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :

7902

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :166

قطعات زمین صنعتی باقیمانده : 53

قطعات زمین خدماتی واگذار شده : 29

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :30

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :40

تعداد قطعات واگذاری به فلزی : 28

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:52

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی : 30

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :1

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:6

تعداد قطعات واگذاری به سایر: 21

مساحت زمین واگذاری به غذایی :

146233.4

مساحت زمین واگذاری به فلزی :

50028.46

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :

148625.5

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی :

104289.9

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک : 40

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:23908

مساحت زمین واگذاری به سایر:

88195.33

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز : 9

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال : 75

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد : 22

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده :

تعداد کل اشتغال در شهرک :

شهرک صنعتی میاندوآب در سال 1375 به تصویب رسیده و در 8 کیلومتری جاده میاندوآب-شاهیندژ واقع شده است.

مساحت کل شهرک 106 هکتار می باشد. شماره تماس: 4445357214


شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان