پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

شهرک صنعتی مهاباد

 

موقعیت استقرار شهرک :

کیلومتر 18 جاده مهاباد- میاندواب

تاریخ احداث :1375

مساحت شهرک :56.7

مساحت زمین صنعتی:390770

مساحت زمین خدماتی :4418

تعداد کل قطعات طراحی شده :170

تعداد کل قطعات زمین صنعتی :141

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :12

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :3842000

مساحت زمین صنعتی باقیمانده :6770

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :1556

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :2319

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :140

قطعات زمین صنعتی باقیمانده :1

قطعات زمین خدماتی واگذار شده :3

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :9

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :41

تعداد قطعات واگذاری به فلزی :8

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:29

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی :9

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :2

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:

تعداد قطعات واگذاری به سایر:2

مساحت زمین واگذاری به غذایی :221550

مساحت زمین واگذاری به فلزی :28505

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :30873

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی :99040

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک :1941

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:

مساحت زمین واگذاری به سایر:10134

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز :7

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال :48

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد :24

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده :3

تعداد کل اشتغال در شهرک :461


شهرک صنعتی مهاباد در سال 1373 و فاز توسعه در سال 1385 به تصویب رسیده و در 18 کیلومتری جاده مهاباد-میاندوآب واقع شده است.

 

مساحت کل شهرک 55 هکتار می باشد. شماره تماس: 04423562555

 

 

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان