پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

شهرک صنعتی ماکو

 شهرک صنعتی ماکو در سال 1374 و فاز توسعه شهرک در سال 1385 به تصویب رسیده و در 6 کیلومتری جاده ماکو-بازرگان واقع شده است.

مساحت اراضی در اختیار شهرک برابر 34 هکتار می باشد. شماره تماس: 4434342616

 شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان