پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

                    شهرک صنعتی خوی

 

موقعیت استقرار شهرک :

تاریخ احداث :              1369

مساحت شهرک :      221.83

مساحت زمین صنعتی:  149.25

مساحت زمین خدماتی :  13729.55

تعداد کل قطعات طراحی شده :   409

تعداد کل قطعات زمین صنعتی: 374

تعداد کل قطعات زمین خدماتی: 35

مساحت زمین صنعتی واگذار شده : 78

مساحت زمین صنعتی باقیمانده : 71.25

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :      13389.55

مساحت زمین خدماتی باقیمانده : 340

قطعات زمین صنعتی واگذار شده : 204

قطعات زمین صنعتی باقیمانده : 170

قطعات زمین خدماتی واگذار شده : 35

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :  صفر

تعداد قطعات واگذاری به غذایی : 31

تعداد قطعات واگذاری به فلزی : 16

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی: 33

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی : 13

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :   2

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه: صفر

تعداد قطعات واگذاری به سایر: 15

مساحت زمین واگذاری به غذایی : 161755.37

مساحت زمین واگذاری به فلزی : 109881.76

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :  213217.08

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی : 67039.69

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک : 11899.59

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه: صفر

مساحت زمین واگذاری به سایر: 96125.73

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز :   26

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال : 80

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد : 39

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده : صفر

تعداد کل اشتغال در شهرک : 2168

 

شهرک صنعتی خوی در سال 1379 به تصویب رسیده و در 15 کیلومتری جاده خوی-سلماس واقع شده است.

مساحت اراضی در اختیار این شهرک222 هکتار می باشد. شماره تماس: 8-4436523347

 

 

توضیحات در مورد امکانات و زیرساخت ها و نیازهای شهرک :


امکانات موجود در فاز اول :آسفالت معابر – جدولگذاری – برق 20 کیلوولت – روشنایی معابر – چاه آب – امکانات مخابراتی – اینترنت پرسرعت – شبکه گاز – شبکه فاضلاب – شبکه آب – دکل مخابراتی جهت آنتن دهی تلفنهای همراه – منبع آب 500 مترمکعبی

امکانات موجود در فاز توسعه :زیرسازی معابر تاحدی – جدولگذاری – روشنایی – برق 20 کیلوولت – شبکه گاز تا حدی – شبکه آب – شبکه فاضلاب در حال اجرا

و وجود تصفیه خانه فاضلاب که مختص هر دو فاز میباشد

موارد مورد نیاز :شبکه گاز قسمت توسعه – تکمیل زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر قسمت توسعه – آشیانه و ماشین آتشنشانی که با توجه به وجود واحدهای بزرگ و کثیر در زمینه درب سازی و صنایع چوبی از ضروریات میباشد – شیرهای آتشنشانی – منبع دوم به حجم 1000 مترمکعب


شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان