پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

 

موقعیت استقرار شهرک :

تاریخ احداث : 1375

مساحت شهرک : 8/59

مساحت زمین صنعتی: 83/34 هکتار

مساحت زمین خدماتی :  10867 متر مربع

تعداد کل قطعات طراحی شده : 151

تعداد کل قطعات زمین صنعتی : 148

تعداد کل قطعات زمین خدماتی : 2قطعه صنعتی به 11 قطعه تفکیک شده است

مساحت زمین صنعتی واگذار شده : 13/33 هکتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده : 7/1 هکتار

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :  992

مساحت زمین خدماتی باقیمانده : 875

قطعات زمین صنعتی واگذار شده : 142

قطعات زمین صنعتی باقیمانده : 6که از ان 5 قطعه بدلیل درحریم بودن برق قابل واگذاری نیست

قطعات زمین خدماتی واگذار شده : 2قطعه صنعتی به 11 قطعه تفکیک شده استکه 6 قطعه واگذار شده است

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  : 2قطعه صنعتی به 11 قطعه تفکیک شده است که 5 قطعه باقی مانده است

تعداد قطعات واگذاری به غذایی : 34

تعداد قطعات واگذاری به فلزی : 37

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی : 22

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی : 32

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک : 1

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه: 0

تعداد قطعات واگذاری به سایر: 17 سلولزی

مساحت زمین واگذاری به غذایی : 83837 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به فلزی : 84/81476 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی : 45720 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی : 23/87251 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک : 4230 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه: 0

مساحت زمین واگذاری به سایر: 6/32320 مترمربع

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز : 43

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال : 17

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد : 53

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده : 1

تعداد کل اشتغال در شهرک : 585

 

 

شهرک صنعتی بوکان در سال 1375 و فاز توسعه آن در سال 1389 به تصویب رسیده و در 6 کیلومتری جاده بوکان-میاندوآب واقع شده است.

مساحت کل  شهرک 62 هکتار می باشد. شماره تماس: 04826553507

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان