پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

شهرک صنعتی ارومیه 1


موقعیت استقرار شهرک

هفت کیلومتری جاده شهید کلانتری

تاریخ احداث :1364

مساحت شهرک :35 هکتار

مساحت زمین صنعتی:24 هکتار

مساحت زمین خدماتی :1500 متر مربع

تعداد کل قطعات طراحی شده:

94 قطعه

تعداد کل قطعات زمین صنعتی: 94 قطعه

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :13

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :24 هکتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده :1 هکتار

مساحت زمین خدماتی واگذار شده :1500 متر مربع

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :صفرمربع

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :

81 قطعه

قطعات زمین صنعتی باقیمانده :

صفر

قطعات زمین خدماتی واگذار شده :13 قطعه

قطعات زمین خدماتی باقیمانده  :صفر قطعه

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :

22 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به فلزی :15 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:

21 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی :

3 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به برق و الکترونیک :

2 قطعه

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو:صفر

تعداد قطعات واگذاری به سایر : 18

مساحت زمین واگذاری به غذایی :82000

مساحت زمین واگذاری به فلزی :45000

مساحت زمین واگذاری به شیمیایی :41000متر مربع

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی : متر مربع5000

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک : متر مربع3550

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:صفر

مساحت زمین واگذاری به سایر: 63450 متر مربع

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز :1 واحد

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال :71

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد :10

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده :3

تعداد کل اشتغال در شهرک :4860 نفر


 شهرک صنعتی شماره 1 ارومیه در سال 1364 به تصویب رسیده و در 7 کیلومتری جاده شهید کلانتری واقع شده است.

مساحت کل شهرک 35 هکتار است. شماره تماس: 0444344662 

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان