پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML


تاریخ احداث:

1384

مساحت شهرک :

730 هکتار ( در اختیار )

مساحت زمین صنعتی:

511 هکتار

مساحت زمین خدماتی :

27.3 هکتار

تعداد کل قطعات زمین صنعتی :

1040

تعداد کل قطعات زمین خدماتی :

تفکیک نشده است

مساحت زمین صنعتی واگذار شده :

92.5 هکتار

مساحت زمین صنعتی باقیمانده :

418.5 هکتار

مساحت زمین خدماتی باقیمانده :

27.3 هکتار

قطعات زمین صنعتی واگذار شده :

117

قطعات زمین صنعتی باقیمانده :

923

قطعات زمین خدماتی واگذار شده :

یک

تعداد قطعات واگذاری به غذایی :

23

تعداد قطعات واگذاری به فلزی :

29

تعداد قطعات واگذاری به شیمیایی:

10

تعداد قطعات واگذاری به کانی غیر فلزی :

20

تعداد قطعات واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه

0

تعداد قطعات واگذاری به سایر:

10

مساحت زمین واگذاری به غذایی :

167285.73 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به فلزی :

427209.47 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به کانی غیر فلزی :

228010.5 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به برق و الکترونیک :

8040 متر مربع

مساحت زمین واگذاری به ماشین سازی و نیرو محرکه:

0

مساحت زمین واگذاری به سایر:

43879.08 متر مربع

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده فعال :

28

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد :

18

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده راکد مجددا

فعال شده :

تعداد کل اشتغال در شهرک :

980 نفر

شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه در سال 1383 به تصویب رسیده و در 35 کیلومتری جاده اروميه-سلماس واقع شده است.

مساحت کل شهرک 733 هکتار می باشد. شماره تماس: 04433734665

 

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان